close

หน้าแรก

menu
search

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองลำพูน (ทม.) จัดแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” แถลงความคืบหน้าโครงการที่บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ อาทิ การสนับสนุนนทางวิชาการและองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนฐานทุนทางวัฒนธรรม หน่วยบริหารจัดการบ้านเมือง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้

          นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงความเป็นมาและจุดเริ่มต้นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทม.ลำพูน จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมองว่าเป็นความรับผิดชอบและเป็นข้อได้เปรียบของเมืองลำพูน เพราะเมืองมีความเข้าใจและทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อมิติการพัฒนาเมืองทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ด้าน นางสุภาภรณ์ มานะรักษ์ ในฐานะของตัวแทนกลุ่มอาชีพทำโคมของ ทม.ลำพูน ได้กล่าวถึงการร่วมมือดำเนินการส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนากลุ่มอาชีพทำโคมที่อาศัยความร่วมมือและความเข้มแข็งของคนในชุมชน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์กับประชาชนที่สนใจและอยากเรียนรู้การทำโคมล้านนา

          ขณะที่ นายนเรนท์ ปัญญาภู ในฐานะเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ที่มีองค์ความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของโคมล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวว่า เมืองลำพูนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องเล่าและหลักฐานมากมายที่กล่าวถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวลำพูน ที่อาจไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง เช่น วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนที่ปรากฎในภาพเขียน รูปถ่าย หนังสือโบราณต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น โคมเมืองลำพูน มีภาพถ่ายที่ทำใหเห็นว่ามีการใช้โคมทั้งในชีวิตประจำวัน ใช้ในงานพิธีการและงานมหรสพต่าง ๆ รวมถึงประวัติศาสตร์รถไฟก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่ควรจะทำเป็นฐานข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

          ส่วน นายสรรเสริญ แสนสมบูรณ์ สารวัตรรถจักร กล่าวว่า ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความยินดี และพร้อมให้การสนับสนุนหัวรถจักรดาเวนปอร์ต (Davenport) รุ่น 500 HP. หมายเลข 516 รวมถึงไม้หมอนทางเก่า รางเหล็ก รวมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ปลดระวางแล้ว จากกองเก็บที่ทำการสารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง โดยหวังว่าการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์ให้กับประชาชน ได้สัมผัสภายในโบกี้โดยสารของจริง ความเก่า และร่องรอยการใช้งานจากอดีตจะมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของรถไฟได้ชัดเจน

          ทั้งนี้ ทม.ลำพูน ได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้นำร่องต้นแบบ สร้างโอกาส และระบบนิเวศทางการศึกษาของเมืองให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้ จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้ ดังนี้

          1.แหล่งเรียนรู้โคม เป็นศูนย์การเรียนรู้ “เมืองแห่งโคม” จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ถ่ายทอดเรื่องราวของโคมล้านนาที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนพร้อมกิจกรรม Workshop ทำโคมด้วยตนเองกับกลุ่มอาชีพทำโคมของเทศบาลเมืองลำพูน

          2.แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองลำพูน (ศูนย์การเรียนรู้รถไฟ) เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์รถไฟของเมืองลำพูน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถไฟที่ถูกเรียงร้อยเรื่องราววิถีชีวิตของคนรถไฟจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดเรื่องราว ณ สวนม๋วนใจ๋ ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย

          การแถลงข่าวในครั้งนี้ จัดขึ้นในบรรยากาศล้านนา ณ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ หรือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ตกแต่งด้วยเก้าอี้ทรงไข่สำหรับนั่งรอรถไฟ ณ ชานชาลา ให้บรรยากาศสบาย ๆ พร้อมภาพเก่าประวัติศาสตร์ของรถไฟลำพูน รวมถึงมีการสาธิตการทำโคมล้านนาโดยกลุ่มอาชีพทำโคมของ ทม.ลำพูน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับการดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนเมืองลำพูนไปพร้อมกัน ทม.ลำพูน จะไม่ยอมให้ใครตกขบวนรถไฟแห่งการเปลี่ยนแปลง แล้วพบกับกับแหล่งเรียนรู้โคม “เมืองแห่งโคม” และศูนย์การเรียนรู้รถไฟได้เร็วนี้ ๆ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
มหกรรม Learn เล่น เห็น Local

มหกรรม Learn เล่น เห็น Local

SIY จับมือ สถ. และ สสส. จัด “มหกรรม Learn เล่น เห็น Loc…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]