close

หน้าแรก

menu
search

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

schedule
share

แชร์

          “พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต. โหลดแอป OCPB Connect ของ สคบ. ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคกระจายสู่ท้องถิ่น แจ้งร้องทุกข์ online ลั่น แก้ปัญหา ปชช. ทุกพื้นที่อย่างเป็นธรรม หากถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

          วันนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รูปแบบออนไลน์) โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเจ้าหน้าที่ สคบ. และผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง จำนวนกว่า 30,000 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 

          นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ อปท. เช่น เทศบาล อบต. ที่มีความใกล้ชิดประชาชน และเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการ ที่กำหนดให้ สคบ. ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ อปท. ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต. โดยมีอำนาจหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          “รัฐบาลให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จากการถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าหรือบริการ การประสานความร่วมมือครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ที่นอกจากยกระดับการทำงานของ สคบ. ยังสร้างบทบาทให้ อปท. ทั่วประเทศได้มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล” 

          โอกาสนี้ นางพวงเพ็ชร ยังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถร้องทุกข์ ติดตามสถานะการร้องเรียนได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]