close

หน้าแรก

menu
search

ข่าวสาร อปท.

อธิบดี สถ. ย้ำ  แนวทางการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม อปท.

อธิบดี สถ. ย้ำ แนวทางการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม อปท.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]