วัน เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

49 อบจ. เตรียมรับถ่ายโอนรพ.สต. 3,036 แห่ง

access_time
ธันวาคม 02, 2021

          การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 ที่มี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 

          โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะประเมินฯ เสนอให้ อบจ. จำนวน 49 แห่ง รับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. จำนวน 3,036 แห่ง จากจำนวน 9,787 แห่งทั่วประเทศ

 

          นายเลอพงศ์  เปิดเผยว่า จากการประเมินศักยภาพ อบจ. ทั้งหมด 49 แห่ง  ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ส่วนตัวเลขของ รพ.สต. ที่มีความประสงค์ขอถ่ายโอน เบื้องต้นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการจะมีทั้งหมด 3,036 แห่ง ในเขตจังหวัดจํานวน 49 จังหวัด ตามที่คณะทํางานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จํานวน 4 คณะ ตรวจประเมิน ความพร้อม และได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป

  1. แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทราบผลการประเมินความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จํานวน 49 แห่ง เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. แจ้งผลการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ของ อบจ. จํานวน 49 แห่ง ให้ อบจ. ดังกล่าวทราบ และขอให้ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อ สอน. และ รพ.สต. ที่ อบจ. แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน

          พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างทุกประเภทที่สมัครใจถ่ายโอนไป อบจ. แจ้งสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564และสําเนาเรื่องแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดด้วย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป