วัน อังคาร ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

“ตำรวจ-อปท.” ครองแชมป์ถูกร้องเรียนจากสำนักผู้ตรวจการฯ

access_time
กุมภาพันธ์ 04, 2020

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน และลงนามความร่วมมือการก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum : SEAOF) อำนวยความเป็นธรรม ขยายความร่วมมือคุ้มครองประชาชนในประชาคมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น”(Ombudsman in a changing world: resilience amidst challenges) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะด้านการสอบสวนและประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสมาชิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับพหุภาคีดูแลสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชนของแต่ละประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวตอนหนึ่งว่า กว่า 20 ปีที่ผ่านมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชนทั้งในเชิงระบบและปัจเจกบุคคล เป้าหมายสำคัญคือการเยียวยาทุกข์ร้อนของประชาชนให้หมดไป ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งหมด จำนวน 48,441 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 46,209 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.39 สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครอง ยังคงถูกร้องเรียนในลำดับต้นๆ เพราะเป็นหน่วยงานพื้นฐานที่ประชาชนใช้บริการที่สุดปัญหาความไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การบริหารงานภาครัฐอื่น ๆ สำหรับสถิติเรื่องร้องเรียนย้อนหลังในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2563) รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการทั้งสิ้น 4,762 เรื่อง เฉพาะในรอบ 1 ปี มีจำนวน 3,174 เรื่อง เรื่องที่ยกมาจากปีก่อน จำนวน1,588 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2,530 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2,232 เรื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป