วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

โควิดกระทบนมโรงเรียน – กระทรวงเกษตรฯ ปรับเกณฑ์ใหม่

access_time
เมษายน 17, 2020

  กระทรวงเกษตรฯ ปรับหลักเกณฑ์โครงการนมโรงเรียน ประจำปี 2563 หลังเลื่อนเปิดภาคเรียนกระทบจัดสรรนม

  วันที่ 17 เมษายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยระบุว่า สถ. ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการนมโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

  ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และครบถ้วน

อ่านฉบับเต็ม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านฉบับเต็ม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

\

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป