วัน อาทิตย์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

แช่อยู่นาน ได้ทำงานเสียที คืนตำแหน่ง 7 นายกท้องถิ่น

access_time
มิถุนายน 07, 2019

       เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 11/2562 เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมหลังจากหยุดปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 สั่งให้ผู้บริหารและผู้ที่มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลานานเกือบ 5 ปี ล่าสุด ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบไม่พบความผิด ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม ประกอบด้วย 

 1. นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 2. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
 3. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทุบรี
 4. นายจรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 5. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
 6. นายสมภาร เคนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 7. นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 8. นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 9. นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 10. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 11. ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 12. ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 13. ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 14. ว่าที่ ร.ต.อุดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 15. จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป