วัน พุธ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

แจงละเอียด คาดวันเลือกตั้งท้องถิ่น

access_time
พฤษภาคม 06, 2019

       นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงและนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนที่ 30 เปิดเผยกับ ผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ ถึงทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้กฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว ได้แก่ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.เทศบาล  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

       ทั้งนี้  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา, พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ พ.ร.บ.เทศบาล มีข้อกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งแล้ว ในขณะที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ผู้ว่าราชการ กทม. และสมาชิกสภาฯ ยังคงดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง เว้นแต่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 3 วันนับแต่วันที่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง

       ส่วนสำคัญคือ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 11 ที่ระบุว่าให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดได้หมดวาระการทำงานตามปกติไปแล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่อยู่ตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้ง หลังจาก กกต. ประกาศวันเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วัน 

            

       เนื่องจากการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลอาจจะล่าช้า เพราะต้องรอ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งที่แน่นอนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทำให้คาดว่ากว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่สมบูรณ์เป็นช่วงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้น กกต. จะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่งทันที และหลังจากนั้นจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม

       นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง กล่าวต่อว่า คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ กทม. ก่อน เพราะมีรูปแบบการเลือกตั้งที่คล้ายกันและมีเขตการเลือกตั้งที่แน่นอนอยู่แล้ว ส่วนของเทศบาล อบต. และเมืองพัทยา จะตามมาทีหลัง เนื่องจากการแบ่งเขตการเลือกตั้งบางเขตยังไม่เรียบร้อยดี ซึ่ง กกต. ต้องจัดการตรงนี้ก่อน และ กกต. น่าจะประกาศการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง อบจ. และ กทม. เรียบร้อยแล้ว ตนคาดว่าอย่างเร็วอาจจะเป็นช่วงปลายปี 2562 หรืออย่างช้าต้นปี 2563

       “สำหรับข้อสงสัยในส่วนของข้อห้าม ที่มิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นมาลงคะแนนให้ หรือชักชวนไม่ให้ไปลงคะแนน ตามมาตรา 65 ของ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นั้น ตามกฎหมายห้ามกระทำนับตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง” นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป