วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เลื่อนเปิดโรงเรียนสังกัด อปท. เป็น 14 มิถุนายน

access_time
พฤษภาคม 23, 2021

          อธิบดีสถ. แจ้งเลื่อนเปิดเทอมสถานศึกษาสังกัด อปท. เป็น 14 มิ.ย. พร้อมกันทั่วประเทศ กรณีเปิดสอนก่อนต้องอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไขเท่านั้น

 

          นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ทราบแนวทางการเปิดภาคเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาว่า 1. ให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64

          

          2. สถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 64 ให้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 2.1 สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางไกลเท่านั้น ได้แก่ On Air , Online , On Hand , On Demand ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น  2.2 สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 17 จังหวัด หรือพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand โดยการเรียนการสอนแบบ On Site นั้น สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC +) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน 

 

          ทั้งนี้ทุกสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

เลื่อนเปิดโรงเรียนสังกัด อปท. เป็น 14 มิถุนายน

 

อ่านหนังสือฉบับเต็มที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป