วัน อาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เลือก “นายกฯ เมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

access_time
พฤศจิกายน 22, 2021

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองทั่วประเทศเข้าร่วมในการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ให้เป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. ในฐานะผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

          ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 กำหนดให้มี คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมถึงการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

 

          ซึ่งในคณะกรรมการฯ จะประกอบไปด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 2. กรรมการโดยตำแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน 3. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน

 

          ในส่วนของกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร 1 คน  ได้แก่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้แทนเมืองพัทยา 1 คน ได้แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา,  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2 คน ได้แก่ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก, ผู้แทนเทศบาล 3 คน (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล) ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ด้านตัวแทนของเทศบาลตำบลอีก 1 คน และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5 คน ยังรอดำเนินการต่อไป

 

          สำหรับนายเจษฎา สี่พี่น้อง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทมาแล้วหลายสมัย ในการเลือกตั้งเทศบาลครั้งล่าสุด ได้รับการเลือกตั้งโดยไร้คู่แข่ง ด้วยคะแนน 4,567 คะแนนเสียง

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป