วัน อังคาร ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

เปิด 9 ของขวัญปีใหม่ จากกระทรวงมหาดไทย

access_time
ธันวาคม 25, 2019

  “อนุพงษ์” เผยมหาดไทยแจกหนัก 9 ของขวัญปีใหม่ 2563 เน้นอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ-ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ-จัดระเบียบสายสื่อสาร

  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย 9 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” ประกอบด้วย

  1. สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

  2. กฟน. กฟภ. ร่วมใจส่งสุข ปีใหม่ 2563 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกจังหวัด รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร

  3. สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ

  4. ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาของประชาชน 27 งานบริการ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลให้บริการได้ที่dopa.go.th ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

  5. ยื่นรังวัดโปร่งใส ใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน

  6. ค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี ฉับไวด้วย LandsMaps ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์http://dolwms.dol.go.th และ Mobile Application “LandsMaps” ทำให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสำนักงานที่ดิน

  7. คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  8. ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ตลาดนัดเทศบาล 742 แห่ง ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตลาด ยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และจัดถังขยะแยกประเภท สนับสนุนพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน

  9. สวนสาธารณะลอยฟ้า : พระปกเกล้าสกายปาร์ค ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร


  “กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศไทย จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้สมกับภารกิจกระทรวงในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดไปทั้งปี 2563” รมว.มหาดไทยกล่าว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป