วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับ อปท. 299 แห่ง ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 65

access_time
กันยายน 24, 2022

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

          โดยพิจารณาจากผลงาน 9 ด้าน ซึ่งมี อปท. ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 299 แห่ง ประกอบด้วย 1. ด้านการศึกษา จำนวน 42 แห่ง 2. ด้านสาธารณสุข จำนวน 34 แห่ง 3. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 31 แห่ง 4. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน 25 แห่ง 5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 25 แห่ง 6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 26 แห่ง 7. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 46 แห่ง 8. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน23 แห่ง และ 9. ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 47 แห่ง

 

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65เปิดรายชื่อ 299 อปท. ผลงานดีเด่นประจำปี 65

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป