วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

เทศบาลตำบลพระแท่น สุดยอดชุมชนต้นแบบ “1 ตำบล 100 คน งดเหล้า”

access_time
กรกฎาคม 21, 2019

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ห้อง Portal ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) จัดเวที จัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ภายใต้แนวทางขับเคลื่อน “ลดเมา...เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนา” ประจำปี 2562  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.ที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ

  นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า แนวทางขับเคลื่อน 4 สร้าง 1 พัฒนา คือ 1. สร้างต้นแบบ 2. สร้างเส้นทางปลอดภัย 3. สร้างระบบช่วยเลิกโดยชุมชน 4. สร้างกฎกติกามาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่วน 1 พัฒนา คือการพัฒนา 4 องค์กรหลัก (ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน และกลุ่มองค์กรชุมชน) สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ซึ่งเป็นวิธีการในระดับพื้นที่ที่ สสส.ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกร่วมกับภาคีในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการเข้าสู่งานประจำอันเป็นภารกิจของ อปท. ในปีนี้มีเป้าหมายรณรงค์ให้เกิด 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า โดยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้น

  ในงานนี้ มีการมอบเกียรติบัตร “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 3 ประเภท ได้แก่ 1. สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า 2. สุดยอดคนต้นแบบ และ 3. สุดยอดชุมชนต้นแบบ และมีการประกาศความมุ่งมั่น “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” โดยมี อปท. ที่ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 105 อปท. ประกอบด้วย นายกฯ หรือ ปลัด อปท. นักวิชาการ สุดยอดผู้นำ “ลดเมา เพิ่มสุข” จำนวน 400 คน

  โดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และนายสมพิศ นิยมสุข นักวิชาการโครงการ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีจัดการความรู้ ในกิจกรรมตลาดความรู้ “ลดเมา เพิ่มสุข ชุมชนจัดการได้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความรู้การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

  จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่น ทำให้เทศบาลตำบลพระแท่นได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดชุมชนต้นแบบ” และนายสมพิศ นิยมสุข ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า” ในการจัดเวทีจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ในครั้งนี้ด้วย

(ขอบคุณภาพจาก เพจเทศบาลตำบลพระแท่น) 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป