วัน จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน 12-18 ปี สังกัดอปท.

access_time
กันยายน 21, 2021

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.3/ว2067 ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

          เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาจัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการรับวัคซีนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งขออนุญาตให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านกระบวนการทำแบบสำรวจ ใบยินยอมรับวัคซีน และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเริ่มฉีดได้ในเดือนต.ค. นี้ ตามไทม์ไลน์

 

          6-7 ก.ย. สถานศึกษาจัดทำข้อมูลรายชื่อ/จำนวนนักเรียน

          11-22 ก.ย. ประชาสัมพันธ์สร้างการรู้เรื่องวัคซีนกับผู้ปกครอง

          22-24 ก.ย. แจ้งผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนรับวัคซีน (แสดงความยินยอม)

          25-27 ก.ย. สถานศึกษารายงาน อปท.สรุปรายชื่อนักเรียนที่ต้องการฉีดวัคซีน แล้วรายงาน สถจ.

          28-29 ก.ย. สถจ.สรุปรายชื่อและจำนวนนักเรียนแจ้ง ศธจ.+สสจ.

          1 ต.ค. อปท.และสถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

          4 ต.ค. เริ่มฉีดวัคซีน

 

เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน 12-18 ปี สังกัดอปท.

เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน 12-18 ปี สังกัดอปท.

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป