วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เช็กเลย! 20 จังหวัด เข้ารอบสุดท้ายรางวัล “จังหวัดสะอาด” ปี 2563

access_time
สิงหาคม 06, 2021

          สถ. เปิดรายชื่อ 20 จังหวัดจาก 5 ภูมิภาค เข้ารอบสุดท้ายการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

          วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะ กลางทาง มีการจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

          

          โดยให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้มีการจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

 

          คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานของจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รอบคัดเลือก โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 20 จังหวัดใน 5 ภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในรอบระดับประเทศ ประกอบด้วย

 

ภาคเหนือ : จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลำพูน จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี

ภาคกลางและภาคตะวันตก : จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดสมุทรปราการ

ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร และจังหวัดสตูล

 

          จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการประกวดในระดับประเทศ ล้วนแล้วแต่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้น ถือได้ว่าเป็นจังหวัดสะอาดต้นแบบในแต่ละภูมิภาค ทั้งในด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย, การนำนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการขยะอันตรายชุมชน, การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปจนถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

 

          การประกวดในระดับประเทศ จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินได้ ดังนั้น การดำเนินการตรวจประเมินการประกวดจะดำเนินการผ่านระบบ Web Conference มีเกณฑ์การประเมินในรอบสุดท้าย ประกอบด้วย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การริเริ่มนวัตกรรม แปลกใหม่ที่สามารถนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในพื้นที่และมีการใช้อย่างแพร่หลาย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 3 อันดับและชมเชย 1 รางวัลของแต่ละภาค พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณภายในเดือนกันยายนนี้

 

เช็กเลย! 20 จว.เข้ารอบสุดท้าย รางวัล “จังหวัดสะอาด” ปี 2563

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป