วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

อบจ.สกลนคร สภาฯ ล่ม!!! มีคนเข้าประชุมแค่ 11 คน อนุมัติงบประมาณมีปัญหา ประธานสภาฯ ระบุ ถ้าไม่ครบองค์ซ้ำรอบ 3 เตรียมเสนอ ผู้ว่าฯ ยุบสภา

access_time
กรกฎาคม 01, 2019

 ที่จังหวัดสกลนคร ได้มีรายงานข่าวจาก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สกลนคร โดยนายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณ ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบจ.สกลนคร ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เป็นต้น โดยทั้งหมดในระเบียบวาระการประชุม นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เป็นผู้ยื่นญัตติและจะเป็นผู้อภิปรายนำเสนอ อย่างไรก็ตามสมาชิกสภา อบจ.ฯ เข้าร่วมประชุมเพียง 11 คน ขาดประชุมอีก 14 คน ทำให้ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบ

  โดยนายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร เปิดเผยว่า ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเชิญสมาชิก อบจ.เข้าร่วมประชุมใหม่ เพื่อพิจารณาญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีจำนวนเงินสูงถึง 927 ล้านบาท

  ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการสภา อบจ.สกลนคร นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร นายโสวัฒน์ ลาวัณย์ รองประธานสภาฯ น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์ ผอ.กองกิจการสภา อบจ.สกลนคร และฝ่ายนิติกร ร่วมกันตรวจสอบรายชื่อ ส.อบจ.ที่เข้าร่วมประชุมสภา และที่ขาดประชุม โดยตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปลายปี 2561 จนกระทั่งปัจจุบัน รวม 4 ครั้ง เพื่อหารายชื่อ ส.อบจ.ที่ขาดประชุมติดต่อกันรวม 3 ครั้ง เพื่อจะทำให้ ส.อบจ.ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขาดการประชุมครบ 3 ครั้ง จึงไม่มี ส.อบจ.รายใดพ้นจากตำแหน่ง ส.อบจ. และไม่ทราบเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุม แต่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต้องสะดุดลง ส่วนการประชุมครั้งต่อไป ถ้าไม่ครบองค์ประชุมอีกครั้ง ก็จะเรียกประชุมซ้ำเป็นรอบที่ 3 หากยังไม่เป็นผล ก็จะมีการเสนอต่อ ผวจ.สกลนคร เพื่อให้มีการยุบสภาต่อไป

  ด้าน นายหลักชัย หาญมนตรี อดีต สจ.สกลนคร 5 สมัย กล่าวว่า ในเรื่องนี้ส่วนตัวเข้าใจท่านสมาชิกฯ ที่ไม่เข้าประชุม คงมีเหตุผลของตัวเอง แต่เหตุและผลของท่านนั้นต้องนำเข้าไปพูดในสภาฯ ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของท่าน ก็ต้องแสดงให้เต็มที่ มีเวทีให้แสดงแต่ไม่แสดง กลับไปแสดงนอกเวทีแล้วจะให้พี่น้องชาวบ้านท่านผู้ชมคิดอย่างไร จะรู้จะเข้าใจว่าจุดดีจุดด้อยของงบประมาณอยู่ตรงไหน เล่นฟุตบอลฝ่ายหนึ่งเล่น 11 คน อีกฝ่ายเล่น 14 คน มันได้เปรียบเห็นชัดๆ แต่ฝ่ายที่มี 14 คน ไม่ยอมลงสนามแล้วจะโทษใคร

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป