วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

access_time
สิงหาคม 17, 2021

          กรมส่งเสริมฯ สั่งเทศบาล - พัทยา สำรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายชุมชน ส่งรายงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

 

          นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน ลงวันที่ 13 ส.ค. 64  ส่งถึงท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.บึงกาฬ ระบุว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายชุมชน เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ วางแผนควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพ โดยขอให้เทศบาล/เมืองพัทยาที่มีชุมชนดำเนินการ ดังนี้

 

  1. สำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายชุมชน ทุกแห่ง ตามแบบสำรวจข้อมูล
  2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ในระบบสารสนเทศ ศบค.มท. Thai QM 2021 https://thaiqm.dopa.go.th หัวข้อ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รายชุมชน พร้อมสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กำหนดให้รายงานเป็นประจำทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลา 15.00 น. โดยระบบฯ จะเริ่มรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 64
  3. ให้ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และลงนามรับรองข้อมูลจาก ระบบฯ กรณีเทศบาลส่งให้ท้องถิ่นอำเภอ กรณีเมืองพัทยา ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทางเอกสาร หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลา 15.00 น.
  4. ท้องถิ่นอำเภอตรวจสอบข้อมูลฯ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลจากระบบฯ และรายงานให้จังหวัดทราบ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดและลงนามรับรอง ก่อนจะรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลา 16.30 น.
  5. ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการสำรวจในวันที่ 17 ส.ค. 64 ผ่านระบบบ Web Conference

 

          สำหรับผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดให้เก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อ (ผู้ติดเชื้อที่ยังคงรักษาอยู่ ณ ปัจจุบัน) จำนวน 3 ประเภท ประกอบ 1. ผู้ติดเชื้อฯ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดิม แล้วติดเชื้อจากคนภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน (นับทุกระบบการรักษา ได้แก่ รักษาตัวที่โรงพยาบาล / สถานพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม การกักตัวในศูนย์พักคอยทั้งภาครัฐและเอกชน การกักตัวในชุมชน การแยกกักตัวที่บ้าน ฯลฯ) 2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น ซึ่งตอนเดินทางเข้ามานั้น ไม่พบการติดเชื้อ แต่พบการติดเชื้อเมื่ออยู่ในชุมชนแล้ว (นับทุกระบบการรักษา) และ 3. เป็นผู้ติดเชื้ออยู่แล้ว ซึ่งเดินทางเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดอื่น (นอกจังหวัด) เข้ามามาในพื้นที่ชุมชน (นับเฉพาะ Home Isolation : HI)

 

อ่านฉบับเต็มที่นี่ 

 

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป