วัน จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สั่งท้องถิ่นเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาด

access_time
มีนาคม 19, 2021

          ศบค.สั่งท้องถิ่นคุมเข้มมาตรการ DMHTT ในพื้นที่ตลาดทุกแห่ง หลังยังพบการติดเชื้อในพื้นที่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

 

          วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตลาดของ อปท. อย่างเคร่งครัด อาทิ ดำเนินตามมาตรการ DMHTT : D = Distacing เว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น , M = Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยเสมอ , H = Hand washing ล้างมือบ่อยๆ , T = Temperature check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ และ T = Thachana ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ การดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในตลาดและจัดระเบียบตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล รวมทั้งจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ค้าที่เข้ามาค้าขายในตลาด

          เนื่องจาก ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาด จึงขอความร่วมมือทุก อปท. ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมตลาดในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทาง ศปก.สบค. กำหนด รวมถึงดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

สั่งท้องถิ่นเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาด

 

สั่งท้องถิ่นเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาด

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป