วัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สั่งทุกอปท.ทำงบฯปี 64 พร้อมรับเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด

access_time
กรกฎาคม 23, 2020

  ปลัดมหาดไทยร่อนหนังสือแจงทุกจังหวัดกำชับอปท.เตรียมทำงบประมาณรายจ่ายปี 64 รองรับการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ชี้ยึดตามโมเดลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นควรให้มีการเลือกตั้งฯ จึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ไว้ล่วงหน้า

  รวมถึงเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม โดยกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นต้น

  โดยพิจารณานำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในกรณีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งว่าง มาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น  จึงขอให้อปท.เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมกรณีดังกล่าว ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กกต.กำหนดด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป