วัน เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

access_time
มีนาคม 13, 2022

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ได้อ่านแถลงการณ์ คัดค้านพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่า

 

          ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวล กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึง 20 มีนาคม 2565 นั้น   

      

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนเทศบาลทั่วประเทศ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดต่อหลักการการกระจายอำนาจในการปกครองท้องถิ่น ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของตนเองในท้องถิ่นนั้น มองข้ามความแตกต่าง หลากหลาย และความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องถิ่น จำกัดความเป็นอิสระของ อปท. และไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

                

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น


          ดังนั้น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ  จึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโปรดพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

          นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า วานนี้ ได้มีการประชุมกรรมาธิการ หารือในร่างกฎหมายทั้ง 2 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงมีความคิดว่า สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย น่าจะมีความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากสิ่งหนึ่งในร่างประมวลฯ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เป็นการถอยหลังเข้าคลอง ในขณะที่บทบาทและอำนาจหน้าที่ ก็ดูเหมือนถอยหลังกลับไปตามกฎหมายจัดตั้ง พ.ร.บ.เทศบาลเป็นหลัก ที่มาของเทศบาล ก็จะไม่มีเทศบาลตำบล ไม่มีเทศบาลเมือง ไม่มีเทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะถูกยุบมาเป็นเทศบาลทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น และไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

 

          “เบื้องต้นได้มีการหารือกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบาล ซึ่งมีแนวคิดเดียวกันที่จะร่วมกันคัดค้าน ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จะมีการกำหนดแนวทางให้สมาชิกสมาคมฯ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันคัดค้าน โดยจะส่งเอกสารต่างๆไปให้ในแต่ละเทศบาล และขอให้พี่น้องชาวเทศบาลถือเรื่องนี้เป็นสำคัญ เพราะหมายถึงอนาคตของพวกเราชาวท้องถิ่นทั้งหมด จะถูกลดบทบาทและความสำคัญ ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

 

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

 

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป