วัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

access_time
เมษายน 27, 2022

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จับมือสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่น 1

 

          วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถนายกเทศมนตรียุคใหม่ ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 1 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเปิดการอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 65

 

          สำหรับหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถนายกเทศมนตรียุคใหม่ ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม เรียนรู้และวิเคราะห์การบริหารงานในปัจจุบันที่มุ่งสู่การดำเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้างนวัตกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากยังนี้ ยังได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ กับนักวิชาการและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทท้องถิ่นไทย รวมถึงสนับสนุนให้เทศบาลมีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างพื้นที่ และต่อยอดไปสู่การเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

          โดยมีหลักสูตร 3 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 1.ความท้าทายและทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต จำนวน 7 วิชา ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น  ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการแข่งขันทางการค้า อ.ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส TDRI ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

 

          2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญสำหรับการบริหารงานในปัจจุบัน จำนวน 3 วิชา ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อ.มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ อ.ทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน ป.ป.ช.

 

          3. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาองค์กร จำนวน 2 วิชา ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณทัสพร จันทรี กรรมการผู้จัดการ ทีเอเอสคอนซัลท์ติ้งพาร์ทเนอร์ และ อ.กิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนวัตกรรมการบริหารที่เป็นเลิศ” ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรอีกด้วย

 

          ทั้งนี้ หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคตจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เม.ย.- 3 พ.ค. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 29 พ.ค. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.- 19 มิ.ย. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. – 24 ก.ค. และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. – 21 ส.ค. ในแต่ละรุ่นเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ 85 คน

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

สันนิบาตเทศบาลฯ จับมือพระปกเกล้าฯ จัดหลักสูตรอบรมนายกฯ

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป