วัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สมาคมอบจ. เคลื่อนโมเดลพัฒนาท้องถิ่น ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

access_time
ธันวาคม 05, 2022

          สมาคมอบจ. จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) หนุนโมเดลพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มสมรรถนะบุคลากร รับมือการพัฒนาเศรษฐกิจเปิดทางเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

 

          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป้าหมายเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำเสนอโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาคนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่กระบวนการยกระดับทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นและชุมชน

 

สมาคมอบจ. เคลื่อนโมเดลพัฒนาท้องถิ่น ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

 

          นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยถึงโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าทางสถาบันฯได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคลากรในการรองรับการกระจายอำนาจและการถ่ายภารกิจให้กับท้องถิ่น เช่นกรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงผลักดันให้เกิดการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการ นำไปสู่การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการพัฒนาคน และกำลังแรงงานของท้องถิ่นในอนาคต

 

สมาคมอบจ. เคลื่อนโมเดลพัฒนาท้องถิ่น ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

 

          นางสาววรชนาธิป กล่าวอีกว่า  การใช้โมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เสนอตัวอย่างของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายบริการในอาชีพเสริมสวยมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและต่อยอดนำไปสู่การขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินประสบความสำเร็จกลุ่มอาชีพแรก จึงเห็นว่าการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน นำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มรายได้ ซึ่งรูปแบบของจังหวัดสุพรรณบุรี จะถูกใช้เป็นต้นแบบขยายต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ,ด้านบริการ ,การท่องเที่ยว ,การเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อนจะมีการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และต่อยอดแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่แข็งแรง เพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป