วัน อาทิตย์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ. จี้ทุก อปท. ต้องมีเครื่องอ่านบัตรฯ ภายใน มิ.ย. 62

access_time
มิถุนายน 12, 2019

       วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ออกหนังสือแจ้งถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) ทุกจังหวัด ระบุว่า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ อปท. ที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ข้อ 17 และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสำเนาเอกสาร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูและกำชับให้ อปท. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card Reader ให้เรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2562

       ทั้งนี้ สถ. ยังขอให้ สถจ. ดำเนินการตรวจสอบ และรายงานรายชื่อ อปท. ที่มีอุปกรณ์อ่านบัตรฯ ใช้งานแล้ว ซึ่งอาจมาจากหน่วยงานอื่นๆ มอบให้ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ จัดซื้อเอง ให้ สถ. ทราบ พร้อมทั้งให้กำชับ อปท. ที่อยู่ในความดูแล ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป