วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.เร่งปิดเทอม รร. อปท.- วอนงดจัดกิจกรรมปิดเทอม

access_time
มีนาคม 11, 2020

  สถ.เร่งปิดเทอมโรงเรียน อปท. – วอนงดจัดกิจกรรมปิดเทอม พร้อมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

  วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว เร่งรัดกำหนดวันสอบ หรือการประเมินผลปลายภาคเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเร็ว และเมื่อดำเนินการสอบเสร็จให้ปิดภาคเรียนทันที

  รวมทั้งพิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นำนักเรียนมารวมกลุ่มกันในระหว่างปิดภาคเรียน ไม่ว่าจะภายในหรือนอกสถานศึกษา และไม่นำนักเรียนเดินทางหรือแวะผ่านเพื่อร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเด็ดขาด รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่พานักเรียนเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วงปิดภาคเรียน

  หากกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ให้สถานศึกษารายงานกำหนดการเดินทาง ว่าไปยังเมือง/ประเทศใด และวิธีการเดินทางให้ อปท.ทราบ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรค
  2. เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน

  ทั้งนี้ กำหนดให้ อปท. ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป