วัน ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.สั่งงดจัดงานวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม"

access_time
กุมภาพันธ์ 10, 2021

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท 0801.3/ว269 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการระงับยับยั้ง และป้องกันการระบาดแบบกลุ่มก้อนของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 16 และ 18 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย ไปจนถึงการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง

  ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ขอให้งดจัดงานวันท้องถิ่นไทยไปก่อน

               

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป