วัน อาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.วิทยุด่วน! แจ้ง อปท.เช็กงบเลือกตั้งท้องถิ่น

access_time
กุมภาพันธ์ 04, 2020

  สถ.วิทยุด่วน! แจ้ง อปท.เช็กเงินรายได้-เงินสะสม เพียงพอต่อการตั้งงบเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในหนังสือข้อความสำหรับวิทยุสื่อสาร กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 320 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในทุกจังหวัด โดยขอให้ส่งข้อมูลด่วนภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

  สำหรับข้อความในวิทยุด่วนดังกล่าว ระบุว่า ให้ อปท.แจ้งยืนยันว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2563 เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจาก รายได้จัดเก็บเอง รายได้จัดสรร รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และเงินหนุน ซึ่งหักออกจากรายได้ประจำแล้ว รวมทั้งขอให้จังหวัดส่งรายชื่อ อปท. ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอให้กับ สถ. ด้วย พร้อมให้ระบุว่าจะมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงเดือนใด และตรวจสอบว่ามีเงินสะสมเพียงพอสำหรับการเลือกตั้งหรือไม่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป