วัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.ร่อนแบบสอบถาม เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อบจ.

access_time
กรกฎาคม 31, 2019

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือที่ มท. 0818.4/ว2974 ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด โดยระบุว่า หลังจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งฯ แล้ว จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งของ อบจ. ตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งของ อบจ. ต่อไป

  แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของ อบจ. ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และส่วนที่ 4 เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป