วัน เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.ร่วม 3 สมาคมอปท.เดินงาน e-Service เชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ Local Big Data

access_time
ธันวาคม 05, 2022

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และสร้างแฟลตฟอร์ม การให้บริการสาธารณะเชื่อมโยงข้อมูลสร้างศูนย์กลาง Local Big Data ก้าวสู่รัฐดิจิทัล

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สถ.โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ,สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจาก 76 จังหวัด 7,849 แห่ง ร่วมประชุม

 

สถ.ร่วม 3 สมาคมอปท.เดินงาน e-Service เชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ Local Big Data

 

          รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เน้นกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่น “Local Big Data” และส่งเสริมการสร้าง Platform การให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวไปสู่รัฐดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565        

 

          พร้อมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ  สาระสำคัญของกฎหมาย , การบังคับใช้กฎหมาย , แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ระยะเวลาการดำเนินการ และสาระสำคัญของมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ โครงสร้างและบริการทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม สอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมิติด้านหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)

 

สถ.ร่วม 3 สมาคมอปท.เดินงาน e-Service เชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ Local Big Data

 

          ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ต่อมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความคิดเห็นไปประมวลเพื่อปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

                            

             

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป