วัน จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

access_time
ตุลาคม 28, 2019

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ตำแหน่ง นายก อบจ.-นายกเทศมนตรี-นายก อบต. และผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง

  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลงคะแนน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกันเอง  ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กลุ่มนายกเทศมนตรี และกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน

  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติ พื้นที่ และรายประเด็น รวมทั้งเชื่อมประสานการทำงานแบบข้ามภาพส่วน เน้นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายการจัดการระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

  คสช. ที่มาจากกระบวนการเลือกกันเอง มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

  สำหรับกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สช. เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง และประสงค์สมัครเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 28 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nhc.nationalhealth.or.th โดยจะคัดเลือกผู้สมัครเหลือ 3 คน จาก 3 กลุ่มตำแหน่ง ได้แก่ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และ นายก อบต.

  ทั้งนี้ สช. จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณมบัติในวันที่ 13 พ.ย. 62 และเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วทำการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. และจะประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เว็บไซต์หลักและสำนักงาน สช. ในวันที่ 22 พ.ย. 62

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป