วัน พุธ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ร่างฯ วินัยและการรักษาวินัยฯ ฉ.2 จ่อประกาศใช้ 1 ส.ค.นี้

access_time
มิถุนายน 19, 2019

       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสันติ ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ออกประกาศ เรื่อง ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยระบุว่า จากการประชุมของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาลงนามเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางสำหรับ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา นำไปกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

       ทั้งนี้ สถ. ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

อ่านต่อ ร่างฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป