วัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ราชกิจจาประกาศ! กำหนดเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

access_time
เมษายน 19, 2022

          วันที่ 18 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 315) อาศัยอำนาจตามความในมาตรการที่ 5 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 315) นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482

 

          โดยเครื่องหมาย มีลักษณะเป็นรูปภาพราชสีห์สีทองล้อมด้วยลายกระหนกสีทอง อยู่ในวงกลมพื้นสีขาว ในกรอบครึ่งวงกลมพื้นสีขาวด้านบนมีอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” กรอบครึ่งวงกลมพื้นสีเขียวด้านล่าง มีอักษรภาษาอังกฤษสีทองคำว่า “DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION”

 

ราชกิจจาประกาศ! กำหนดเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

 

          สำหรับความหมายนั้น ราชสีห์สีทอง หมายถึง ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจปกปักรักษา มีความเข้มแข็ง และมีพละกำลัง ดุจข้าราชการมหาดไทยที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ลายกระหนก หมายถึง ความเป็นไทย สีเขียว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ สามารถดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ

 

ราชกิจจาประกาศ! กำหนดเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ราชกิจจาประกาศ! กำหนดเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป