วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

รางวัลพระปกเกล้าปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 พ.ค.

access_time
พฤษภาคม 17, 2020

  สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา และประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยแต่ละ อปท. สามารถสมัครได้เพียง อปท.ละ 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

  อปท. ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าแล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ จะได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจะจัดพิธีมอบเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤศจิกายน

  นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้ายังกำหนดให้มี “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก้ อปท.ที่เคยได้รับรางวัล ให้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมอบให้แก่ อปท. ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในระดับเป็นเลิศ ในด้านเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ย้อนหลังไปในระยะเวลา 5 ปี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และจะมีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัลพระปกเกล้าทองคำคือ ปี 2557 ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้าประกาศงดจัด “สัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัลพระปกเกล้า และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา” โดยเปิดช่องทางอื่นให้ อปท.รับชมเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัล ได้แก่ เพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า และยูทูป kpi channel หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป