วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ระเบียบฯ การดำเนินตามพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

access_time
สิงหาคม 17, 2019

  มหาดไทยออกระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ส่งสำนักเลขาฯ แล้ว เตรียมประกาศลงราชกิจจาฯ

  นายสันติ ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกหนังสือเพื่อแจ้งเรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 และได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ส่งสำเนาระเบียบดังกล่าวเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ได้ศึกษารายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามระเบียบบังกล่าว

  สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 6 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง หมวดที่ 2 การแจ้งและส่งเรื่องเกี่ยวกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 23 วรรคสี่ หมวดที่ 3 การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 24 หมวดที่ 4 การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 หมวดที่ 5 การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 วรรคหนึ่ง และหมวดที่ 6 การออกคำสั่งและทำการตรวจค้น และการเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษี ตามมาตรา 63 วรรคสอง

 

อ่านเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป