วัน เสาร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ยกระดับ อบต.บางแก้ว เป็น “เทศบาลเมือง”

access_time
ตุลาคม 09, 2019

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกระดับ อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว หลังเข้าเกณฑ์ประชากรเกิน 1 หมื่น และมีรายได้อันสมควร

  วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว ลงนามโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระบุว่า โดยที่ อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงมีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง

  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 สมควรยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น

  สำหรับการยกระดับ อบต. เป็นเทศบาลเมือง ครั้งสุดท้าย เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 โดยเป็นการยกระดับ อบต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นเทศบางเมืองพิมลราช และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน

  ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุไว้ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด  7,852 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 180 แห่ง  เทศบาลตำบล 2,234 แห่ง องค์การบริการส่วนตำบล 5,330 แห่ง  และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่งได้แก่ กทม. และเมืองพัทยา

               

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป