วัน เสาร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

มหาดไทย เสียงเข้ม อปท.ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เป็นกลาง บทลงโทษหนัก มีทั้ง จำคุก ทั้งปรับ

access_time
กุมภาพันธ์ 12, 2019

       กระทรวงมหาดไทย ได้ทำการส่งหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ใจความสำคัญระบุว่าจากกรณีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 เรื่องให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จะนำไปสู่การเลือกตั้งต่อไป เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

       1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2.แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใดๆเนื่องจากเป็นความผิดและมีบทกำหนดโทษ 
       3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมาย

       โดยในหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ได้มีการแนบ สรุปความผิดและบทกำหนดลงโทษตามกฎหมายมี่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีความผิดและมีบทลงโทษตาม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง จำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ได้มีการเน้นย้ำ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ทราบถึงบทลงโทษดังกล่าว

 

13 มกราคม 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป