วัน พุธ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มหาดไทยเลื่อนเก็บภาษีที่ดินใหม่ ชำระภายใน ส.ค. 63

access_time
ธันวาคม 11, 2019

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดประทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด มท0808.37 ว 7475 ถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งเดิมกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2563

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังไม่สามารถออกกฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกได้แล้วเสร็จได้ภายใน 120 วัน ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แต่ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมากว่า 4 เดือนแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก 8 ฉบับ

 ผลจากความล่าช้าอาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการที่ชัดเจน และไม่สามารถแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยจึงขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เป็นการทั่วไป โดยขยายเวลาจากภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563

 

               

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป