วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มหาดไทยสั่ง อปท.-ขอเอกชน ลด-งดเก็บค่าเช่าแผงตลาด

access_time
กรกฎาคม 17, 2021

          ปลัดฯ มหาดไทยร่อนหนังสือแจง อปท. ตลาดเอกชนทั่วประเทศ ลดหรืองดเก็บค่าเช่าแผง บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน

 

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4093 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

 

          1. แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดของ อปท. โดยลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าตลาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจจะบรรเทาลง

 

          2. ขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชนพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจจะบรรเทาลง

 

          ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ตามแบบที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 30 ก.ค. 64

 

มหาดไทยสั่ง อปท.-ขอเอกชน ลด-งดเก็บค่าเช่าแผงตลาด

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป