วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มหาดไทยสั่งท้องถิ่น คุมการบริจาคสิ่งของช่วยวิกฤติโควิด หวั่นเป็นจุดแพร่ระบาด

access_time
เมษายน 19, 2020

  วันที่ 18 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2311 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่ดครัด

  เนื่องจากมีประชาชนและภาคเอกชนประสงค์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้แจ้งประสานไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลจัดการเพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รอการรับมอบสิ่งของยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่ดครัด เพื่อควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเวลารับความช่วยเหลือดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป