วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

access_time
มิถุนายน 04, 2021

          วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

          โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมหลายแห่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

 

          ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งการใช้งบประมาณเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ราชการกำหนดมหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

มหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

มหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป