วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

พลาดเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ จะเสียอะไรบ้าง เช็กเลย!

access_time
ธันวาคม 04, 2020

  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่ห่างหายไปนานถึง 8 ปี แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งระดับชาติไปเมื่อต้นปี 2562 แต่ทว่า การเลือกตั้งอบจ.ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา ทั้งไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น

  หากไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 ธันวาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ผู้นั้นต้องแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (13-19 ธ.ค.) หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง (21-27 ธ.ค.) โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

  ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ กกต.กำหนดให้ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการอบจ. ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือ เช็กที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหา หากพบความผิดปกติ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป