วัน เสาร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

access_time
พฤศจิกายน 22, 2021

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน

 

          เนื่องจากผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. ชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย 1.นายสมนึก ธนะเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทนบุรี  2. นายประทีป ทวยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพงัน 3. นายประเสริฐ วชิระเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ทำให้นายกเทศมนตรีทั่วประเทศพ้นจากตำแหน่ง เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. ด้วย

 

          โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนนายกเทศมนตรีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด มาร่วมการประชุมจังหวัดละ 3 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนจำนวน 3 คน เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. โดยมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งสิ้น 11 คน ผลการลงคะแนนปรากฏว่า อันดับที่ 1 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ 165 คะแนน อันดับที่ 2 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทนบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้ 79 คะแนน และอันดับที่ 3 นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ ได้ 56 คะแนน

 

          ทั้งนี้ บรรยากาศการนับคะแนนเต็มไปด้วยความตื่นเต้น เนื่องจากคะแนนของนายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้นั้นเฉือนชนะนายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ และนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 4 เท่ากัน เพียง 3 คะแนนเท่านั้น

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

ผลคัดเลือก 3 นายกเทศมนตรี ตัวแทนเทศบาลใน ก.ท.

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป