วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ผลการประชุมคณะกรรมการกลางฯ ครั้งที่ 10/2563

access_time
ธันวาคม 28, 2020

  นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ในประเด็นสำคัญดังนี้

  1. การพิจารณาคุณสมบัติผู้สอบผ่านการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยคณะกรรมการกลาง ทั้งในส่วนของ ก.อบต. และ ก.ท. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลที่สอบได้ในตำแหน่งสายงานบริหาร ที่มีการติดปัญหาในตอนเรียกรายงานตัว เนื่องจากมีข้อสงสัยว่า คุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วน ให้เป็นผู้สอบผ่านทั้งหมด และมีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสอบ ด้านการแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ได้รับเรียกใช้บัญชี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามหนังสือซักซ้อมปี 2558 (ว.58) สำหรับผู้ที่ได้รับเรียกให้บรรจุแต่งตั้ง แต่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตาม ว.58 ให้ ก.จังหวัดส่งตัวไปรักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ก่อน เมื่อระยะเวลาครบแล้วก็ให้แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ครบ กรณีผู้ที่ถูกเรียกตัวไปก่อนหน้านี้ แต่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงไม่ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ลง ให้ทางฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการเรียกกลับมารายงานตัวใหม่เพื่อเลือกลงตามตำแหน่งที่ว่าง

  2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขคำนิยามคำว่า งบเพื่อการลงทุน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน

  3. แจ้งความคืบหน้า ในการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร ผู้ดำเนินการสอบได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในการสอบแข่งขันได้ ผู้ดำเนินการสอบได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ในเดือนมกราคม 2564

  4. ปัญหากรณี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ไปด้วยนั้น จะทำให้ ก.ต่างๆ ประชุมได้หรือไม่ ฝ่ายเลขาฯได้หารือกับคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กรณี และมีข้อสรุปว่า สามารถประชุมได้ เพราะองค์ประกอบครบทั้ง 3 ฝ่าย เนื่องจากยังมีปลัดฯ ทำหน้าที่ฝ่ายอปท.อยู่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป