วัน ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ผลการคัดเลือกปลัดผู้แทน ก.ท. และ ก.อบต.

access_time
ตุลาคม 20, 2020

 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) หลังจากที่กรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

  สำหรับขั้นตอนในการคัดเลือกผู้แทน ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดให้คัดเลือกปลัดเทศบาล และปลัด อบต.ในระดับจังหวัด ผู้แทนจังหวัดละ 3 คน โดยมีผู้แทนประเภทละ 228 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และให้ผู้แทนระดับจังหวัดคัดเลือกกันเองในการประชุมใหญ่ปลัดเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อคัดเลือกให้ได้ผู้แทน ก.ท. และ ก.อบต. ระดับประเทศประเภทละ 3 คน มาทำหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

  ผลการคัดเลือกปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.ท.ประกอบด้วย 1. นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัด ทต.บางงา จ.ลพบุรี ได้ 145 คะแนน 2. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัด ทต.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ 141 คะแนน 3. นายสุนทร สุวรรณพร ปลัด ทต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี ได้ 107คะแนน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.อบต. ประกอบด้วย 1. นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัด อบต.หนองปลาหมอ จ.สระบุรี ได้ 179 คะแนน 2. นายพัสกร ใยน้อย ปลัด อบต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ ได้ 142 แนน 3. นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ จ.สกลนคร ได้ 141 คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป