วัน อาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ปิดศูนย์เด็กเล็กฯ อปท. ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 เม.ย. นี้

access_time
เมษายน 17, 2021

          อธิบดี สถ.สั่ง อปท.ทั่วประเทศ ปิดศูนย์เด็กเล็กในสังกัด เริ่ม 19 เม.ย. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

          วันที่ 16 เมษายน 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด แจ้งท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

          โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ อปท. ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วง การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการระบาดระลอกใหม่ และแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 23 ลงวันที่ 6 ม.ค. 64 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 37 ลงวันที่ 7 ม.ค. 64

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 64 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 โดยปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้มีมติ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจการใดๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 64

 

ปิดศูนย์เด็กเล็กฯ อปท. ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 เม.ย. นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป