วัน เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ประกาศผลสรรหาสายงานผู้บริหาร "อบจ.-เทศบาล-พัทยา"

access_time
มกราคม 11, 2022

          วันที่ 10 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการหาข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทั้ง 3 คณะ  ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร , คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ออกประกาศ บัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

1101_ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

1102_รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

1104_รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

1212_หัวหน้าสำนักปลัด_ ผอ.กอง__ ผอ.ส่วน_(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

1213_ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

1215_หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1221_ผู้อำนวยการสำนัก_(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)

1222_ผู้อำนวยการกอง__ ผู้อำนวยการส่วน_(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

1224_หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

1231_ผู้อำนวยการสำนัก_(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

1232_ผู้อำนวยการกอง__ ผู้อำนวยการส่วน_(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

1234_หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1244_หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

1271_ผู้อำนวยการสำนัก_ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง

1272_ผู้อำนวยการกอง__ผอ.ส่วน_(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

1274_หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

1300_ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1400_รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 

 

 

          โดยผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับบัญชีเรียกตัว กำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://www.dlalocalapp2564.com/Application/AnnRegistration

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป