วัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

access_time
กันยายน 20, 2021

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามใน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะพิจารณามอบโล่หรือประกาศนียบัตร จากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ 8 ด้าน 

 

          ประกอบด้วย 1. ด้านการศึกษา 2.ด้านการสาธารณสุข 3.ด้านสิ่งแวดล้อม 4.ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 6.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 236 แห่ง 

 

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

ประกาศผล! อปท.ผลปฏิบัติงานดีเด่น 236 แห่ง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป