วัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเพิ่มใน 9 จังหวัด

access_time
ธันวาคม 26, 2020

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติม ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติมดังนี้

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 79 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 25 แห่ง     

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 84 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย จำนวน 73 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 18 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลพบุรี จำนวน 23 แห่ง 

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร จำนวน 66 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 แห่ง 

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 73 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย]

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร]

  ประกาศ ให้ยกเลิกการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป