วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

นครขอนแก่นลุย ‘Smart City’ จัดแข่งออกแบบ 'สวนกระเป๋า' ผ่าน TikTok

access_time
พฤศจิกายน 25, 2022

          เทศบาลนครขอนแก่นลุยงานด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงแนวคิด-นวัตกรรมแข่งขันประกวดคลิป VDO สั้นผ่านแพลต ฟอร์ม Tik Tok หัวข้อ “Khon Kaen Low Carbon City 2022” และประกวดออกแบบสวนกระเป๋าในเมืองขอนแก่น (KKC POCKET PARK DESIGN COMPETITION)

 

          เทศบาลนครขอนแก่น เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “Khon Kaen Low Carbon City 2022” ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน สามารถสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ทุกมิติแต่มีความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้  ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง นำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมของคนเมือง โดยชิงเงินรางวัล พร้อมรับเหรียญ KGO และประกาศนีย บัตรทุกรางวัล

 

          พร้อมกันนั้นเปิดประกวดแข่งขันกิจกรรมประกวดออกแบบสวนกระเป๋าในเมืองขอนแก่น (KKC POCKET PARK DESIGN COMPETITION) เพื่อพัฒนาโครงการสวนกระเป๋า (Pocket Park) ในเมืองขอนแก่นอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การดำเนินการสร้างสวนกระเป๋าในพื้นที่นครขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมในเมืองใหญ่ และพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

          สำหรับกิจกรรมการประกวดออกแบบสวนกระเป๋าในเมืองขอนแก่น (KKC POCKET PARK DESIGN COMPETITION) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมกิจกรรม  ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 88,000 บาท

 

          มีพื้นที่เป้าหมายของการออกแบบ บริเวณทางเท้าและทางข้ามหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวคิดและผลงานออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนได้อย่างแท้จริง หมดเขตรับสมัคร 30 พ.ย. นี้

 

          รายละเอียดกิจกรรมประกวดออกแบบสวนกระเป๋าในเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย 1.สร้างกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ เป้าหมาย และบทบาทของพื้นที่จากมุมมองของนักออกแบบ 2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากนักออกแบบ ,ผู้ที่สนใจและผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ 3.ค้นหาแนวคิดและผลงานออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อนําไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนได้อย่างแท้จริง

 

          รายละเอียดการออกแบบหลัก ประกอบด้วย 1.การออกแบบทางข้ามสําหรับทุกคน ที่ชัดเจน สวยงาม และช่วยชะลอความเร็วรถยนต์ที่สัญจรผ่านได้ ทั้งกลางวันและกลางคืน 2.การออกแบบทางเท้าให้เป็นพื้นที่สัญจรสําหรับการเดิน และเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 3.การออกแบบควรคํานึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน 4.การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย


          ประเภทผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดผลงาน ประกอบด้วย 1.ประเภทนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีมรวมกันไม่เกิน 3 คน 2.ประเภทวิชาชีพ สามารถส่งผลงานได้ทั้งในนามบุคคล ,ทีม หรือสํานักงาน โดยจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนในทีมที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตย กรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง  โดยแถลงข่าวและประกาศเปิดการรับสมัครวันที่18 พฤศจิกายน2565  ,เปิดรับผลงานการออกแบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565  และ ประกาศผลรางวัลพิธีมอบรางวัลภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565   

 

นครขอนแก่นลุย ‘Smart City’ จัดแข่งออกแบบ 'สวนกระเป๋า' ผ่าน TikTok

 

นครขอนแก่นลุย ‘Smart City’ จัดแข่งออกแบบ 'สวนกระเป๋า' ผ่าน TikTok

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป