วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ท้องถิ่นทั่วไทย ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

access_time
กรกฎาคม 28, 2019

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยพร้อมใจถวายราชสักการะ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี

  ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และทำพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการ" 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดๆละ 1 สายทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามปลอดภัยรวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่นสวยงามตลอดทั้งสองข้างทาง

  ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ถนนสวยงาม ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะ ปล่อยสัตว์น้ำลงแม่น้ำลำคลองเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน(ขอบคุณรูปจากเพจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง)

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป