วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ชาวบ้านเฮ! เทศบาลเมืองแสนสุขแจกครอบครัวละ 1 พันบาท เยียวยาโควิด

access_time
เมษายน 18, 2020

  วันที่ 16 เมษายน 2563 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ลงนามในประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 16(2) กำหนดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท เปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2563 กำหนดให้ 1 สิทธิต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น

  ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่เทศบาลฯ กำหนด ดังนี้ 1) ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

  2) มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองแสนสุข 3) เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ พนักงานหรือลูกจ้าง และผู้ที่มีฐานะยากจน หรือทุพพลภาพ

  โดยเปิดช่องทางการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ารับการช่วยเหลือได้ทุกกลุ่ม ได้แก่

  1. กรอกข้อมูลโดยตรงที่คณะกรรมการชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข
  2. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนโดยแสกนผ่าน QR code ท้ายเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 1

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป